Tin nổi bật

Hội thảo góp ý các văn bản về việc giải quyết tranh chấp tại 09 khu vực liên quan đến địa giới hành chính do lịch sử để lại của 12 tỉnh, thành phố (09/06/2017)

Sáng ngày 08/6/2017, tại trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội thảo trong Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án 513 và Đoàn công tác liên ngành Trung ương để xin ý kiến hoàn thiện dự thảo các Tờ trình của Ban Cán sự đảng Chính phủ trình Bộ Chính trị về việc giải quyết 09 khu vực tranh chấp ...
/DATA/513/UPLOAD/2017/06/tt_tran_anh_tuan-15_39_50_569.jpg?width=250&height=150&mode=crop&anchor=middlecenter

Một số vấn đề về điều chỉnh địa giới hành chính ở nước ta hiện nay (01/09/2015)

Tổ chức các đơn vị hành chính - lãnh thổ là một bộ phận của tổ chức cấu trúc hành chính nhà nước, thể hiện sự phân chia quyền lực giữa nhà nước trung ương với các cộng đồng lãnh thổ địa phương và là một vấn đề hết sức quan trọng của mỗi quốc gia. Việt Nam là một nhà nước đơn nhất, có 4 cấp chính quyền, bao gồm: trung ương, cấp tỉnh (tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương), cấp huyện (huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, cấp xã (xã, phường, thị trấn). 
/DATA/513/UPLOAD/2015/09/0404201405-14_17_13_209.jpg?width=250&height=150&mode=crop&anchor=middlecenter

Bản đồ Hành chính

Video

5 năm mở rộng địa giới hành chính thủ đô

Liên kết website