Tin nổi bật

Kéo dài thời gian xây dựng CSDL địa giới hành chính (27/05/2016)

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định kéo dài thời gian triển khai thực hiện Dự án "Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính" theo quy định tại Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ....
/DATA/513/UPLOAD/2016/06/img_4859-15_34_46_323.jpg?width=250&height=150&mode=crop&anchor=middlecenter

Một số vấn đề về điều chỉnh địa giới hành chính ở nước ta hiện nay (01/09/2015)

Tổ chức các đơn vị hành chính - lãnh thổ là một bộ phận của tổ chức cấu trúc hành chính nhà nước, thể hiện sự phân chia quyền lực giữa nhà nước trung ương với các cộng đồng lãnh thổ địa phương và là một vấn đề hết sức quan trọng của mỗi quốc gia. Việt Nam là một nhà nước đơn nhất, có 4 cấp chính quyền, bao gồm: trung ương, cấp tỉnh (tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương), cấp huyện (huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, cấp xã (xã, phường, thị trấn). 
/DATA/513/UPLOAD/2015/09/0404201405-14_17_13_209.jpg?width=250&height=150&mode=crop&anchor=middlecenter

Bản đồ Hành chính

Video

5 năm mở rộng địa giới hành chính thủ đô

Liên kết website