Báo cáo 101/BC-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2013 của UBND tỉnh Quảng Nam về Các trường hợp vướng mắc, tồn tại về địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

14:58 16/07/2014

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 2692

Tin khác

Video

5 năm mở rộng địa giới hành chính thủ đô

Liên kết website