Báo cáo số 05/BC-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2014 của UBND tỉnh Ninh Bình về Kết quả thực hiện công tác địa giới hành chính năm 2013 và Kế hoach công tác địa giới hành chính năm 2014 của tỉnh Ninh Bình

09:32 22/01/2014

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 2952

Tin khác

Video

5 năm mở rộng địa giới hành chính thủ đô

Liên kết website