Báo cáo số 10/BC-SNV ngày 15/1/2014 của Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu về tình hình và kết quả tổ chức triển khai thực hiện Dự án 513 đến ngày 31/12/2013

10:36 15/01/2014

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 1745

Tin khác

Video

5 năm mở rộng địa giới hành chính thủ đô

Liên kết website