Báo cáo số 100/BC-SNV ngày 30/6/2014 của Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang về Kết quả triển khai thực hiện Dự án 513 đến 30/6/2014 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

09:21 30/06/2014

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 3151

Tin khác

Video

5 năm mở rộng địa giới hành chính thủ đô

Liên kết website