Báo cáo số 139/BC-SNV ngày 21 tháng 02 năm 2014 của Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa về kết quả tổ chức triển khai thực hiện Dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính tỉnh Thanh Hóa

15:24 21/02/2014

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 5353

Tin khác

Video

5 năm mở rộng địa giới hành chính thủ đô

Liên kết website