Báo cáo số 164/BC-UBND ngày 04/7/2014 của UBND tỉnh Hà Giang về Tình hình và kết quả tổ chức triển khai thực hiện Dự án 513

09:26 04/07/2014

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 11543

Tin khác

Video

5 năm mở rộng địa giới hành chính thủ đô

Liên kết website