Báo cáo số 35/BC-SNV ngày 10 tháng 3 năm 2014 của Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu về việc triển khai thực hiện Dự án 513

14:50 10/03/2014

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 5569

Tin khác

Video

5 năm mở rộng địa giới hành chính thủ đô

Liên kết website