Báo cáo số 42/BC-SNV ngày 12 tháng 3 năm 2014 của Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long về Tình hình và kết quả tổ chức triển khai thực hiện Dự án 513

16:12 12/03/2014

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 5392

Video

5 năm mở rộng địa giới hành chính thủ đô

Liên kết website