Báo cáo số 46/BC-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2014 của UBND tỉnh Hà Giang về Tình hình và kết quả triển khai thực hiện Dự án 513

16:31 11/03/2014

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 5753

Tin khác

Video

5 năm mở rộng địa giới hành chính thủ đô

Liên kết website