Báo cáo số 777/BC-SNV ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Sở Nội vụ Thành phố Hà Nội về tiến độ, kết quả triển khai thực hiện Dự án "Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính"

15:42 04/04/2014

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 2619

Tin khác

Video

5 năm mở rộng địa giới hành chính thủ đô

Liên kết website