Báo cáo số 97/BC-SNV ngày 20/6/2014 của Sở Nội vụ tỉnh Sơn La về Tình hình và kết quả tổ chức triển khai thực hiện Dự án "Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính" tỉnh Sơn La

08:39 20/06/2014

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 5649

Video

5 năm mở rộng địa giới hành chính thủ đô

Liên kết website