Báo cáo tóm tắt Tổng kết công tác quản lý địa giới hành chính các cấp theo hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính được lập theo Chỉ thị số 364-CT ngày 06 tháng 11 năm 1991 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về giải quyết những tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới hành chính tỉnh, huyện, xã

10:34 01/09/2014

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 6607

Video

5 năm mở rộng địa giới hành chính thủ đô

Liên kết website