Công văn số 172/SNV-XDCQ ngày 15 tháng 01 năm 2014 của Sở Nội vụ Thành phố Hải Phòng về việc báo cáo tình hình triển khai thực hiện Dự án 513

14:22 15/01/2014

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 5087

Tin khác

Video

5 năm mở rộng địa giới hành chính thủ đô

Liên kết website