Công văn số 20/SNV-XDCQ ngày 15/01/2014 của Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình về việc báo cáo kết quả tổ chức thực hiện Dự án 513 của tỉnh Ninh Bình đến ngày 31/12/2013

11:01 15/01/2014

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 1393

Tin khác

Video

5 năm mở rộng địa giới hành chính thủ đô

Liên kết website