Công văn số 5659/BTC-HCSN ngày 29/4/2014 về việc tham gia ý kiến hồ sơ Thiết kế kỹ thuật - Dự toán bản đồ địa giới hành chính của các tỉnh

13:54 29/04/2014

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 9105

Tin khác

Video

5 năm mở rộng địa giới hành chính thủ đô

Liên kết website