Đề tài nhánh: Nghiên cứu kinh nghiệm một số nước trên thế giới về phân chia các đơn vị hành chính và địa giới hành chính

14:11 01/09/2015

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 9657
Chủ nhiệm đề tài: PTS Thang Văn Phúc, Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ

File đính kèm

24409_29343.pdf Tải về

Video

5 năm mở rộng địa giới hành chính thủ đô

Liên kết website