Hội thảo giải quyết tranh chấp địa giới hành chính giữa tỉnh Quảng Trị và tỉnh Thừa Thiên Huế

14:09 08/12/2015

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 5065
Ngày 08/12/2015, tại trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội thảo để lấy ý kiến các Bộ, ngành vào dự thảo Tờ trình của Ban Cán sự Đảng Chính phủ xin ý kiến của Bộ Chính trị về việc giải quyết tranh chấp địa giới hành chính giữa hai tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế tại khu vực do lịch sử để lại.
Ông Phan Văn Hùng - Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương, Bộ Nội vụ chủ trì Hội thảo.
Tham dự Hội thảo có đại diện các đơn vị chuyên môn thuộc Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công an, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; thành viên Tổ Giúp việc, Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án "Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính" theo Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ (Dự án 513); Lãnh đạo, đại diện lãnh đạo và các công chức Vụ Chính quyền địa phương, Bộ Nội vụ.


Ông Phan Văn Hùng - Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương, Bộ Nội vụ,
phát biểu khai mạc Hội thảo.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương Phan Văn Hùng đã khái quát một số thông tin cơ bản về lịch sử và hiện trạng của 2 khu vực đang còn tồn tại tranh chấp về địa giới hành chính giữa tỉnh Quảng Trị và tỉnh Thừa Thiên Huế, đồng thời đề nghị các đại biểu dự Hội thảo cho ý kiến đóng góp đối với dự thảo Tờ trình của Ban cán sự đảng Chính phủ trình Bộ Chính trị về việc giải quyết tranh chấp, trên cơ sở 4 nguyên tắc cơ bản giải quyết tranh chấp đối với các khu vực chồng lấn, tạo thuận lợi tối đa cho nhu cầu chính đáng của người dân và hoạt động quản lý của nhà nước, đảm bảo lợi ích và cuộc sống ổn định của nhân dân tại các khu vực chồng lấn.

Ông Vũ Đình Khang - Phó Giám đốc Ban quản lý Dự án 513 trình bày dự thảo 
Tờ trình xin ý kiến Bộ Chính trị.

Tại Hội thảo, ông Vũ Đình Khang - Phó Giám đốc Ban quản lý Dự án 513 đã trình bày dự thảo Tờ trình Bộ Chính trị về thực trạng và phương án giải quyết tại 2 khu vực tranh chấp giữa tỉnh Quảng Trị và tỉnh Thừa Thiên Huế do lịch sử để lại.

Các đại biểu dự Hội thảo đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Tờ trình Bộ Chính trị, trong đó tập trung ý kiến một số xung quanh việc cần làm rõ nét hơn thông tin lịch sử và cô đọng hơn nữa về khu vực tranh chấp, làm rõ nét hơn công tác tuyên truyền đối với nhân dân địa phương về việc xác định địa giới hành chính, đánh giá ảnh hưởng về an ninh, trật tự xã hội tại các khu vực tranh chấp về địa giới hành chính.

Toàn cảnh Hội thảo.

Kết luận Hội thảo, Vụ trưởng Phan Văn Hùng đề nghị các thành viên Tổ soạn thảo cần nghiêm túc tiếp thu đầy đủ ý kiến góp ý của các đại biểu, đồng thời cần tổ chức lại đoàn khảo sát tại thực địa, khi thực hiện cần tôn trọng sự thuận lợi cho sinh hoạt của người Dân, thuận lợi trong quản lý nhà nước và đảm bảo người dân ở khu vực đó không có tranh chấp.
Theo www.moha.gov.vn

Tin khác

Video

5 năm mở rộng địa giới hành chính thủ đô

Liên kết website