Họp góp ý các văn bản trình Quốc hội xác định địa giới hành chính giữa tỉnh Thừa Thiên – Huế và tỉnh Quảng Trị

16:35 27/04/2017

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 4118

Sáng ngày 25/4/2017, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ tổ chức cuộc họp các cơ quan Trung ương có liên quan góp ý dự thảo Tờ trình của Chính phủ và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc xác định địa giới hành chính giữa tỉnh Thừa Thiên – Huế và tỉnh Quảng Trị.
Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương, Bộ Nội vụ Phan Văn Hùng chủ trì cuộc họp.

Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương, Bộ Nội vụ Phan Văn Hùng phát biểu khai mạc cuộc họp

Tham dự cuộc họp có đại diện các cơ quan Trung ương: Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội.  Ngoài ra còn có các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc thực hiện Dự án 513, các thành viên Đoàn công tác liên ngành Trung ương giải quyết tranh chấp địa giới hành chính cấp tỉnh do lịch sử để lại.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Phan Văn Hùng, Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương, Bộ Nội vụ, Giám đốc Ban quản lý Dự án 513 kiêm Tổ trưởng Tổ giúp việc Ban chỉ đạo thực hiện Dự án 513 cho biết khi thực hiện Chỉ thị số 364/CT ngày 6/11/1991 của Thủ tướng Chính phủ về việc giải quyết dứt điểm những tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới hành chính cấp tỉnh, huyện, xã, giữa hai tỉnh Thừa Thiên – Huế và Quảng Trị còn chưa thống nhất được đường địa giới hành chính tại hai khu vực: Khu vực 1: Giáp ranh giữa xã Hồng Thủy, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên – Huế và xã A Bung, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị và Khu vực 2: Giáp ranh giữa các xã Phong Thu, xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế và các thôn Tân Lập (xã Hải Ba), thôn Tân Xuân (xã Hải Xuân), thôn Phú Kinh Phường (xã Hải Hòa), thôn Câu Nhi Phường (xã Hải Chánh), huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Ngày 22/11/1995, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 762/TTg xác định đường ranh giới hành chính giữa hai tỉnh Thừa Thiên – Huế và Quảng Trị tuy nhiên quyết định vẫn chưa được thực hiện. Cho đến nay, Bộ Chính trị, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều văn bản chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan và hai tỉnh phối hợp nghiên cứu, đề xuất phương án giải quyết. Bộ Nội vụ cũng đã có nhiều văn bản trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét phương án xác định địa giới hành chính giữa hai tỉnh.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe ông Vũ Đình Khang, Chuyên viên chính Vụ Chính quyền địa phương, Bộ Nội vụ báo cáo kết quả nghiên cứu, khảo sát thực tế và lấy ý kiến nhân dân là cử tri đại diện các hộ gia đình hiện đang sản xuất, sinh hoạt trong 02 khu vực chưa xác định được địa giới hành chính giữa 2 địa phương của Đoàn công tác liên ngành Trung ương và dự thảo Tờ trình của Chính phủ, dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc xác định địa giới hành chính giữa tỉnh Thừa Thiên – Huế và tỉnh Quảng Trị. Nội dung các văn bản đã đưa ra các phương án xác định địa giới hành chính giữa 2 địa phương tại khu vực chưa xác định được địa giới hành chính để lấy ý kiến của các đại biểu trong Đoàn công tác liên ngành Trung ương, thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc thực hiện Dự án 513 và đại diện các cơ quan Trung ương trước khi trình Chính phủ để Chính phủ trình Quốc hội xem xét, giải quyết.

Ông Vũ Đình Khang, Chuyên viên chính Vụ Chính quyền địa phương, Bộ Nội vụ
báo cáo kết quả nghiên cứu, khảo sát thực tế và dự thảo các văn bản

Các đại biểu tham dự cuộc họp đã tích cực trao đổi, thảo luận, phân tích, đánh giá quá trình lịch sử, tình hình thực tế, cơ sở pháp lý cũng như tính khả thi của các phương án đề xuất giải quyết đường địa giới hành chính tại các khu vực còn chưa thống nhất. Các đại biểu đều thống nhất trong tình hình hiện nay, việc xác định địa giới hành chính giữa hai địa phương cần được trình cấp có thẩm quyền giải quyết dứt điểm, tránh để kéo dài để sớm ổn định đời sống cho nhân dân tại các khu vực có tranh chấp, bảo đảm lợi ích quốc gia và lợi ích của địa phương cũng như thuận lợi cho công tác quản lý nhà nước của chính quyền và đời sống, sinh hoạt, sản xuất của nhân dân.

Phát biểu kết luận cuộc họp, ông Phan Văn Hùng, Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương, Bộ Nội vụ trân trọng cảm ơn, khẳng định sẽ tiếp thu đầy đủ những ý kiến góp ý của các đại biểu, trên cơ sở đó tiếp tục hoàn thiện dự thảo các văn bản, xin ý kiến các cơ quan có liên quan để hoàn chỉnh, trình Chính phủ để Chính phủ trình Quốc hội xem xét, quyết định.


Các đại biểu tham gia cuộc họp
Tin, ảnh: Nguyễn Hương

Video

5 năm mở rộng địa giới hành chính thủ đô

Liên kết website