Quốc hội thông qua Luật Tổ chức Chính quyền địa phương

12:00 18/08/2015

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 6512
Luật Tổ chức Chính quyền địa phương vừa được Quốc hội thông qua khẳng định vẫn tổ chức HĐND ở các cấp.

Sáng 19/6, trước khi thông qua toàn bộ dự án Luật (85,22% ý kiến tán thành trên tổng số đại biểu có mặt) với 8 chương, 143 điều, đại biểu Quốc hội đã biểu quyết thông qua hai điều quan trọng là Tổ chức chính quyền địa phương ở các đơn vị hành chính và Phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương.

quoc hoi thong qua luat to chuc chinh quyen dia phuong hinh 0
Đại biểu Quốc hội ấn nút biểu quyết thông qua luật

Điều 4 Luật Tổ chức chính quyền địa phương quy định: Cấp chính quyền địa phương gồm có Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được tổ chức ở các đơn vị hành chính của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Điều ngày có nghĩa HĐND cấp phường vẫn được giữ. 

Chính quyền địa phương ở nông thôn gồm chính quyền địa phương ở tỉnh, huyện, xã.

Chính quyền địa phương ở đô thị gồm chính quyền địa phương ở thành phố trực thuộc trung ương, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương, phường, thị trấn.

Về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương, Luật quy định nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương các cấp được xác định trên cơ sở phân định thẩm quyền giữa các cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương và của mỗi cấp chính quyền địa phương theo hình thức phân quyền, phân cấp, theo các nguyên tắc được quy định trong luật./.

http://vov.vn/

Video

5 năm mở rộng địa giới hành chính thủ đô

Liên kết website