Quyết định số 1066/QĐ-BNV ngày 30 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, về việc thành lập Ban Quản lý dự án " Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính"

09:21 11/09/2015

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 2334

Nội dung Quyết đinh tại đây

Tin khác

Video

5 năm mở rộng địa giới hành chính thủ đô

Liên kết website