Quyết định số 154/QĐ-BNV ngày 16 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1066/QĐ-BNV ngày 30 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việ thành lập Ban Quản lý Dự án " Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính"

09:34 11/09/2015

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 3090

Nội dung Quyết định tại đây

Tin khác

Video

5 năm mở rộng địa giới hành chính thủ đô

Liên kết website