Quyết định số 1664 ngày 29/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc kiện toàn Ban Quản lý Dự án "Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính"

15:43 30/10/2015

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 9445

File đính kèm

1664_QD_BNV Tải về

Tin khác

Video

5 năm mở rộng địa giới hành chính thủ đô

Liên kết website