Quyết định số 2003/QĐ-BNV ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc thành lập Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án 513

14:48 05/01/2016

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 10364

File đính kèm

2003QD-BNV Tải về

Tin khác

Video

5 năm mở rộng địa giới hành chính thủ đô

Liên kết website