Quyết định số 302/QĐ-BNV ngày 20/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc thành lập Hội đồng thẩm định hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp đã được hoàn thiện, hiện đại hóa theo Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ

10:13 29/09/2015

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 8075
Xem tại đây

File đính kèm

302/QD-BNV Tải về

Tin khác

Video

5 năm mở rộng địa giới hành chính thủ đô

Liên kết website