Quyết định số 784/QĐ-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án " Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính"

09:45 11/09/2015

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 29160

Nội dung Quyết định tại đây

Tin khác

Video

5 năm mở rộng địa giới hành chính thủ đô

Liên kết website