Thông tin liên hệ:


Ban Quản lý dự án 513, Bộ Nội vụ.
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội.
Điện thoại: 04 62695751;   Email: banquanlyduan513@moha.gov.vn

Liên kết website