32 tỉnh thành khu vực phía Nam: Giao ban công tác triển khai dự án 513

16:25 20/07/2015

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 2940
Sáng 20/7, tại TP. Vũng Tàu, Ban Chỉ đạo của Chính phủ về triển khai thực hiện dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính, gọi tắt là Dự án 513 đã tổ chức hội nghị giao ban công tác triển khai thực hiện dự án với sự tham gia của đại diện 32 tỉnh thành khu vực phía Nam. Nhiệm vụ trọng tâm của Dự án 513 là giải quyết dứt điểm những tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới hành chính các cấp trên phạm vi toàn quốc. Ông Nguyễn Duy Thăng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Chỉ đạo Dự án chủ trì hội nghị.


Theo báo cáo của Ban chỉ đạo 513, tính đến tháng 6/2015, cả nước đã có 59/63 địa phương đã lập thiết kế kỹ thuật – dự toán thực hiện dự án, được các bộ, ngành trung ương góp ý kiến bằng văn bản để có căn cứ hoàn thiện, phê duyệt và triển khai lựa chọn nhà thầu thực hiện các hạng mục công việc của Dự án tại địa phương; có 8 địa phương đã báo cáo Thường trực Ban chỉ đạo kết quả lựa chọn nhà thầu. Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã triển khai khép kín đường địa giới hành chính đến biên giới quốc gia, chuyển vẽ đường biên giới quốc gia, đường địa giới hành chính trên bản đồ địa giới hành chính và đã bàn giao bản đồ nền địa hình hệ tọa độ Quốc gia VN-2000 cho 55 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Bộ Nội vụ cũng đã trình Quốc hội phương án giải quyết 5 khu vực tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới hành chính các tỉnh: Kom Tum, Gia Lai, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. Ngoài ra, Bộ còn phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương liên quan nghiên cứu, khảo sát thực tế, đề xuất phương án giải quyết 11 khu vực tranh chấp cấp tỉnh do lịch sử để lại và tiến hành làm điểm phân định ranh giới quản lý biển, đảo tại Bình Định. 

Tại hội nghị, Ban chỉ đạo dự án 513 cũng đã triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ chính, đó là: Bộ Nội vụ trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định mức hỗ trợ kinh phí từ ngân sách trung ương để các tỉnh có khó khăn về ngân sách tổ chức triển khai thực hiện các hạng mục công việc của Dự án 513 tại địa phương. Tiếp tục triển khai việc phân định ranh giới quản lý biển, đảo giữa các địa phương ven biển. Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoàn thiện việc lựa chọn nhà thầu thi công các hạng mục công việc của Dự án 513 tại địa phương. Ngoài ra, tổ chức triển khai thực hiện các hạng mục công việc của Dự án 513 theo Thiết kế kỹ thuật, dự toán hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt….


Nguồn trích dẫn: http://www.baria-vungtau.gov.vn/

Video

5 năm mở rộng địa giới hành chính thủ đô

Liên kết website