Đà Nẵng: tập huấn công tác triển khai dự án 513 về "Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính"Tải file đính kèm

07:53 15/11/2013

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 2805

Sáng ngày 15/11/2013, tai khách sạn Công đoàn Đà Nẵng, Sở Nội vụ, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án 513 thành phố đã tổ chức Lớp tập huấn công tác triển khai thực hiện Dự án "Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính" tại thành phố Đà Nẵng. Đến dự khai mạc có ông Võ Công Chánh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Dự án 513 thành phố, các thành viên Tổ Giúp việc Dự án, Chủ tịch UBND 56 phường, xã và công chức phụ trách công tác địa giới hành chính tại các quận, huyện, phường, xã.


Trên cơ sở mục tiêu của Dự án theo Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về xác định rõ phạm vi quản lý theo địa bàn lãnh thổ giữa các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; giữa các huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và giữa các xã, phường, thị trấn trên đất liền và trên biển. Đảm bảo khép kín đường địa giới hành chính các cấp và thống nhất với đường biên giới quốc gia. Đồng thời xây dựng Bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính các cấp đảm bảo tính khoa học, đầy đủ, chính xác pháp lý và thống nhất làm cơ sở pháp lý trong công tác quản lý nhà nước về địa giới hành chính và xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong cả nước, vùng lãnh thổ, từng địa phương.

Lớp tập huấn được nghe các báo cáo viên đến từ Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn các chuyên đề về quy trình, thủ tục thực hiện các hạng mục công việc của Dự án; hướng dẫn giải quyết các tranh chấp liên quan đến địa giới hành chính; hướng dẫn kỹ thuật xác định đường địa giới hành chính trên đất liền, trên biển, đảo và sông suối, kênh rạch và hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính.

Với việc tổ chức Lớp tập huấn triển khai thực hiện của Ban Chỉ đạo Dự án 513 thành phố sẽ giúp cho công tác triển khai thực hiện Dự án giữa các địa phương được nhanh chóng, hiệu quả và thông suốt. Đồng thời, việc hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý hồ sơ, bản đồ sẽ mang lại những lợi ích quan trọng, góp phần trong việc quản lý hành chính tại các địa phương nói riêng và công tác quản lý địa giới hành chính của thành phố nói chung./.

Công Nghĩa, Sở Nội vụ Đà Nẵng

Video

5 năm mở rộng địa giới hành chính thủ đô

Liên kết website