Hội nghị tập huấn triển khai dự án 513Tải file đính kèm

07:39 31/12/2014

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 7284
Sáng 31/12, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến với các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh nhằm triển khai thực hiện Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” ( gọi tắt là Dự án 513) tỉnh Đắk Lắk. Đồng chí Nguyễn Hải Ninh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

 

 

Ten anh: quang cảnh 31.12.jpg
Quang cảnh hội nghị

Dự án "Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính" được phê duyệt tại Quyết định số 513/QĐ-TTg, ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ với mục tiêu thực hiện Hiến pháp năm 1992 về phân chia các đơn vị hành chính của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam để xác định rõ phạm vi quản lý theo địa bàn lãnh thổ giữa các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; giữa các huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và giữa các xã, phường, thị trấn trên đất liền và trên biển. Đảm bảo khép kín đường địa giới hành chính các cấp và thống nhất với đường biên giới quốc gia; xây dựng Bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính các cấp đảm bảo tính khoa học, đầy đủ, chính xác, pháp lý và thống nhất làm cơ sở pháp lý trong công tác quản lý Nhà nước về địa giới hành chính và xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong cả nước, vùng lãnh thổ, từng địa phương.

Tại hội nghi, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên của Bộ Nội vụ và Bộ Tài nguyên và Môi trường phổ biến, quán triệt Quyết định số 513/QĐ-TTg, ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ; hướng dẫn các bước triển khai thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn quy trình, thủ tục thực hiện các hạng mục công việc của Dự án; hướng dẫn kỹ thuật xác định đường địa giới hành chính trên đất liền, trên sông, suối, kênh rạch và hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính (áp dụng theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân định địa giới hành chính và lập hồ sơ địa giới hành chính các cấp).

Ten anh: Ông Ninh 31.12.jpg
Đồng chí Nguyễn Hải Ninh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hải Ninh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh việc hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính là nội dung quan trọng của công tác quản lý hành chính, giúp chính quyền các cấp xác định rõ phạm vi và cơ sở pháp lý trong công tác quản lý Nhà nước về địa giới hành chính trên địa bàn, từ đó góp phần xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của địa phương. Đồng thời, đây còn là cơ sở dữ liệu quan trọng làm căn cứ để giải quyết các tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới hành chính phát sinh, đặc biệt là đối với Đắk Lắk trong thời gian qua vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong việc xác định địa giới hành chính giữa hai tỉnh Đắk Lắk và Khánh Hòa. 

Để triển khai thực hiện đạt hiệu quả Dự án 513, đồng chí đề nghị các đại biểu tham dự hội nghị tích cực tiếp thu đầy đủ tinh thần và các nội dung của Dự án đã được phổ biến; khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 513/QĐ-TTg, ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 01/KH-BCĐ, ngày 17/9/2014 của Ban Chỉ đạo thực hiện Dự án 513 tỉnh đến các địa phương trong toàn tỉnh.
Cổng thông tin điện tử Tỉnh Đắk Lắk

Video

5 năm mở rộng địa giới hành chính thủ đô

Liên kết website