Nghiệm thu phần mềm "Khai thác dữ liệu bản đồ hành chính thuộc Dự án 513"

08:44 01/01/2016

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 8548
Chiều ngày 29/12/2015, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Trung tâm Thông tin, Vụ Chính quyền địa phương phối hợp với Ban Quản lý Dự án 513 tổ chức buổi Nghiệm thu phần mềm "Khai thác dữ liệu bản đồ hành chính thuộc Dự án 513" (Buổi nghiệm thu).

Hội đồng nghiệm thu phần mềm gồm có 07 thành viên do ông Phan Văn Hùng, Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương, Bộ Nội vụ, Giám đốc BQL Dự án 513 làm chủ tịch Hội đồng.

Dự Buổi nghiệm thu có các thành viên BQL Dự án 513; Lãnh đạo, đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ; Đại diện Công ty Cổ phần Công nghệ và Giải pháp trực tuyến Toàn Cầu, đơn vị nhà thầu triển khai xây dựng phần mềm.

Ông Phan Văn Hùng, Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương, Bộ Nội vụ, Giám đốc BQL Dự án 513, 
Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu phát biểu tại Buổi nghiệm thu

 Ông Nguyễn Thanh Bình, Q.Giám đốc Trung tâm Thông tin, Bộ Nội vụ
trình bày tóm tắt quá trình xây dựng phần mềm khai thác dữ liệu bản đồ hành chính thuộc Dự án 513

 

Tại Buổi nghiệm thu, ông Nguyễn Thanh Bình, Q.Giám đốc Trung tâm Thông tin, Bộ Nội vụ đã trình bày tóm tắt quá trình xây dựng phần mềm khai thác dữ liệu bản đồ hành chính thuộc Dự án 513. Theo đó, phần mềm khai thác dữ liệu bản đồ hành chính thuộc Dự án 513 được xây dựng trên cơ sở triển khai thực hiện Quyết định số 355/QĐ-BNV ngày 06/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc giao Trung tâm Thông tin thực hiện một số nhiệm vụ của Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về địa giới hành chính” (Dự án 513) trong năm 2015. Ông Nguyễn Thanh Bình cho biết, mặc dù điều kiện thời gian eo hẹp, Trung tâm Thông tin, BQL Dự án 513 và đơn vị nhà thầu với tinh thần tích cực, khẩn trương, trách nhiệm đã hoàn thành mục tiêu đề ra đáp ứng được yêu cầu về tiến độ và chất lượng.

Đại diện Công ty Cổ phần Công nghệ và Giải pháp trực tuyến Toàn Cầu
giới thiệu về tính năng của phần mềm tại Buổi nghiệm thu

 

Giới thiệu về tính năng của phần mềm tại Buổi nghiệm thu, đại diện Công ty Cổ phần Công nghệ và Giải pháp trực tuyến Toàn Cầu, đơn vị nhà thầu triển khai xây dựng phần mềm cho biết: Phần mềm được xây dựng trên nền tảng công nghệ hiện đại với nhiều tiện ích hướng tới sự thuận tiện cho người sử dụng. Phần mềm cũng có tính năng truy vết và quản lý người dùng, đảm bảo sự an toàn và an ninh của thông tin. Bên cạnh đó, phần mềm có khả năng thiết lập các báo cáo tổng hợp và in các báo cáo tổng hợp thống kê tùy biến theo yêu cầu của người sử dụng.

Các thành viên Hội đồng nghiệm thu đã có những trao đổi, nhận xét, đánh giá về kết cấu, nội dung, những tính năng của phần mềm “Khai thác dữ liệu bản đồ hành chính thuộc Dự án 513” đồng thời tiến hành bỏ phiếu đánh giá nghiệm thu phần mềm. Kết quả bỏ phiếu đánh giá nghiệm thu của phần mềm “Khai thác dữ liệu bản đồ hành chính thuộc Dự án 513” của các thành viên, Hội đồng nhất trí đề nghị nghiệm thu phần mềm.

Phát biểu kết luận Buổi nghiệm thu, ông Phan Văn Hùng, Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương, Bộ Nội vụ, Giám đốc BQL Dự án 513, chủ tịch Hội đồng nghiệm thu nhấn mạnh, phần mềm “Khai thác dữ liệu bản đồ hành chính thuộc Dự án 513” ra đời sẽ góp phần tăng cường và nâng cao chất lượng quản lý nhà nước đối với chính quyền địa phương các cấp nói riêng và đối với các đơn vị hành chính trên cả nước nói chung. Ông Phan Văn Hùng thể hiện hy vọng, phần mềm được nghiệm thu hôm nay trong thời gian tới sẽ phục vụ hữu ích nhất cho công tác quản lý nhà nước về địa giới hành chính từ Trung ương tới địa phương. Giám đốc BQL Dự án 513 đề nghị phía đơn vị nhà thầu tiếp thu đầy đủ các ý kiến phản biện, ý kiến góp ý của các thành viên hội đồng nghiệm thu, các đại biểu dự Buổi nghiệm thu, trên cơ sở đó, rà soát lại toàn bộ các tính năng, ứng dụng, nội dung thông tin của phần mềm đề hoàn thiện, sẵn sàng ứng dụng trong thực tế và mang lại hiệu quả thiết thực trong tương lai.

 

Toàn cảnh Buổi nghiệm thu
Theo Moha.gov.vn

Video

5 năm mở rộng địa giới hành chính thủ đô

Liên kết website