Nghiệm thu và Khai trương Trang Thông tin điện tử Ban Quản lý Dự án 513

16:04 09/10/2015

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 10027
Chiều ngày 8/10/2015, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Trung tâm Thông tin, Vụ Chính quyền địa phương phối hợp với Ban Quản lý Dự án 513 tổ chức buổi Nghiệm thu và Khai trương Trang Thông tin điện tử của Ban Quản lý Dự án 513 (Buổi nghiệm thu và Khai trương).

Hội đồng nghiệm thu Trang thông tin điện tử của Ban Quản lý Dự án 513 gồm 07 thành viên do ông Phan Văn Hùng, Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương, Bộ Nội vụ, Giám đốc Ban Quản lý Dự án 513 làm Chủ tịch Hội đồng.

Ông Phan Văn Hùng, Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương, Bộ Nội vụ, 
Giám đốc Ban Quản lý Dự án 513 phát biểu tại Buổi Nghiệm thu

 

Dự Buổi nghiệm thu và Khai trương có ông Nguyễn Thanh Bình, Q.Giám đốc Trung tâm thông tin, Bộ Nội vụ; Thành viên Hội đồng nghiệm thu, thành viên Ban Quản lý Dự án 513; Lãnh đạo, đại diện lãnh đạo Vụ Chính quyền địa phương, Trung tâm thông tin, Tạp chí Tổ chức nhà nước, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và môi trường.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Q. Giám đốc Trung tâm Thông tin phát biểu tại Buổi nghiệm thu

Tại Buổi nghiệm thu, ông Đào Lâm Tùng, Trưởng phòng TTCSDL, đại diện Trung tâm thông tin, đơn vị được giao chủ trì xây dựng website của Ban Quản lý Dự án 513 (Website 513) trình bày tổng quan về quá trình xây dựng website, giới thiệu tính năng, ứng dụng của Website 513.

Ông Đào Lâm Tùng, Trưởng phòng TTCSDL, đại diện Trung tâm thông tin
trình bày tổng quan về quá trình xây dựng Website 513


Trang Thông tin điện tử của Ban Quản lý Dự án 513 được xây dựng trên cơ sở triển khai Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Dự án "Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính" nhằm thông tin tuyên truyền về công tác thực hiện Dự án "Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính". Trang Thông tin điện tử được xây dựng trên cơ sở ứng dụng công nghệ kỹ thuật hiện đại, đáp ứng các chuẩn kỹ thuật cũng như yêu cầu tích hợp với Cổng thông tin điện tử của Bộ, có thể nâng cấp và mở rộng các kênh thông tin. Nội dung Trang Thông tin cung cấp đầy đủ thông tin về Dự án 513, cập nhật tin tức về công tác triển khai và thực hiện, Dự án 513, các kết quả thực hiện Dự án 513.

Các thành viên Hội đồng nghiệm thu đã có những trao đổi, nhận xét, đánh giá về kết cấu, nội dung, những tính năng của Trang Thông tin điện tử của Ban Quản lý Dự án 513. Hội đồng nhận xét: Trang Thông tin được xây dựng trên công nghệ hiện đại với tính năng kỹ thuật phù hợp với xu hướng hiện đại; Giao diện và màu sắc website hài hòa và rất thân thiện với người sử dụng, các kênh thông tin được sắp xếp hợp lý, đầy đủ, bám sát theo yêu cầu, nhiệm vụ của Dự án 513. Kết quả bỏ phiếu đánh giá nghiệm thu Trang Thông tin điện tử của Ban Quản lý Dự án 513: 07/07 phiếu (đạt tỉ lệ 100%) của các thành viên Hội đồng nghiệm thu đồng ý nghiệm thu.

Tiếp theo, Trung tâm thông tin, Vụ Chính quyền địa phương, Bộ Nội vụ đã phối hợp với Ban Quản lý Dự án 513 tổ chức Lễ Khai trương Trang Thông tin điện tử của Ban Quản lý Dự án 513.

Phát biểu tại Lễ Khai trương, ông Phan Văn Hùng Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương, Bộ Nội vụ, Giám đốc Ban Quản lý Dự án 513 nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của việc xây dựng Trang Thông tin điện tử sẽ góp phần giúp các công tác của Dự án 513 được hoàn thành một cách hiệu quả và chất lượng hơn. Đặc biệt, Trang Thông tin điện tử sẽ trở thành cầu nối, kênh chia sẻ, trao đổi thông tin đại chúng từ Trung ương tới địa phương. Ông Phan Văn Hùng thể hiện sự tin tưởng rằng Trang Thông tin sẽ trở thành địa chỉ cung cấp thông tin thường xuyên và tin cậy nhất đối với những đối tượng quan tâm tới công tác thực hiện và kết quả thực hiện Dự án 513, là công cụ hữu hiệu phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Quản lý Dự án 513.

Ông Phan Văn Hùng Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương, Giám đốc Ban Quản lý Dự án 513 và 
Ông Nguyễn Thanh Bình, Q.Giám đốc Trung tâm Thông tin, Bộ Nội vụ thực hiện nghi thức Khai trương Trang Thông tin điện tử

Tại Lễ Khai trương, ông Phan Văn Hùng Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương, Bộ Nội vụ, Giám đốc Ban Quản lý Dự án 513; Ông Nguyễn Thanh Bình, Q.Giám đốc Trung tâm Thông tin, Bộ Nội vụ và các đại biểu dự buổi Lễ đã tiến hành nghi thức Khai trương, chính thức đưa Trang Thông tin điện tử của Ban Quản lý Dự án 513 lên môi trường internet.

Toàn cảnh Buổi nghiệm thu và Khai trương
Tin, ảnh: Trần Hải, Thu Trang

Video

5 năm mở rộng địa giới hành chính thủ đô

Liên kết website