Tập huấn công tác triển khai dự án 513 về "Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính”

17:17 27/07/2014

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 2962
Thực hiện Kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 26/12/2013 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc triển khai thực hiện Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” các cấp tỉnh Tuyên Quang.

 Từ ngày 10/6/2014 đến ngày 26/6/2014 Sở Nội vụ đã tổ chức 7 Hội nghị tập huấn cho 2.596 đại biểu đại diện cho Ban chỉ đạo thực hiện dự án của tỉnh, các cơ quan, đơn vị có liên quan, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và trưởng thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; đồng thời đã chuyển tải gần 3.000 cuốn tài liệu gồm, các văn bản của Trung ương, của tỉnh về giải quyết, tranh chấp, vướng mắc địa giới hành chính.

 
Đ/c Nguyễn Tuyên – Phó Giám đốc Sở Nội vụ, thành viên Ban chỉ đạo Dự án 513, phát biểu khai mạc Hội nghị

          Tại các hội nghị tập huấn, đồng chí Nguyễn Tuyên, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, thành viên Ban chỉ đạo, phát biểu  nhấn mạnh:  Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” là một chủ trương lớn của Đảng, nhà nước, là cơ sở để các địa phương xây dựng kế hoạch, quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng, làm cơ sở pháp lý trong công tác quản lý nhà nước về địa giới hành chính và ổn định chính trị - xã hội ở địa phương, đòi hỏi các cấp, các ngành, tổ chức chính trị, chính trị - xã hội phải quán triệt, triển khai đầy đủ, kịp thời văn bản của Đảng, Nhà nước đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, đến đoàn viên, hội viên; tăng cường công tác tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

          Đại biểu dự hội nghị được nghe báo cáo viên của Sở Nội vụ hướng dẫn các chuyên đề về quy trình, thủ tục thực hiện các hạng mục công việc của Dự án; hướng dẫn giải quyết các tranh chấp, vướng mắc liên quan đến địa giới hành chính các cấp; hướng dẫn kỹ thuật xác định đường địa giới hành chính trên đất liền; hướng dẫn phân định địa giới hành chính trên sông, suối, kênh, rạch và hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính.


Quang cảnh lớp tập huấn

          Việc tổ chức Hội nghị tập huấn sẽ giúp cho công tác triển khai thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh được nhanh chóng và đạt hiệu quả cao mang lại những lợi ích thiết thực.

Theo: http://tuyenquang.gov.vn/

Video

5 năm mở rộng địa giới hành chính thủ đô

Liên kết website