Báo cáo công tác triển khai thực hiện Dự án 513

19:24 10/02/2015

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 8005
TTĐT - Chiều 10-02, ông Trần Văn Nam - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì họp Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” (gọi tắt là BCĐ Dự Án 513).

Tham dự có thành viên BCĐ và Tổ giúp việc BCĐ Dự án 513 của tỉnh.
   
Trong thời gian qua, BCĐ Dự án 513 đã triển khai thực hiện công tác hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính. Đến nay, đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4311/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2014 về việc phê duyệt Phương án “Thiết kế kỹ thuật - Dự toán hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp tỉnh Bình Dương giai đoạn 2015-2016”; tổ chức tập huấn nghiệp vụ về hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính cho 9 huyện, thị, thành phố; tổng hợp các tuyến địa giới hành chính các về số lượng tuyến đường chia theo cấp xã, huyện, tỉnh… BCĐ đã thực hiện công tác hiệp thương và cắm mốc địa giới hành chính, trong đó, công tác cắm mốc địa giới hành chính sẽ được tiến hành từ 09-03-2015 đến khi kết thúc hiệp thương xác định đường địa giới hành chính cấp tỉnh.
     
Tại cuộc họp, Sở Nội vụ đã đề xuất, xin ý kiến của BCĐ 513 về những nội dung sau: những công trình nằm trên 2 địa phương cấp huyện trong tỉnh giữ nguyên hiện trạng quản lý địa giới hành chính như hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính theo Chỉ thị 364/HĐBT; những công trình nằm trên 2 địa phương cấp xã (trong cùng một cấp huyện, trong tỉnh), đề xuất nghiên cứu chuyển giao về một địa phương. Trường hợp đường địa giới hành chính ngoài tỉnh, khi hiệp thương không có sự đồng thuận về điều chỉnh địa giới hành chính nên chọn giải pháp giữ nguyên đường địa giới hành chính như hồ sơ, bản đồ theo Chỉ thị 364/HĐBT. Những địa phương trong nội bộ tỉnh có đường địa giới không hợp lý, nhiều bất cập, đề nghị trong quá trình hiệp thương cho phép điều chỉnh.
  
Bản đồ hành chính tỉnh Bình Dương
   
Kết luận cuộc họp, ông Trần Văn Nam - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu BCĐ Dự án 513 tỉnh cố gắng đẩy nhanh tiến độ, phân công phân việc rõ ràng để hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính; thống kê, điều chỉnh lại toàn bộ diện tích đất lúa, đất nông nghiệp, công nghiệp; hoàn thành kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2016-2020. 
Nguồn trích dẫn: http://www.binhduong.gov.vn

Liên kết website