Báo cáo số 4386/BC-BNV ngày 23/9/2015 của Bộ Nội vụ về Kết quả triển khai thực hiện Dự án "Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính"

09:17 24/09/2015

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 5343

Liên kết website