Kết quả tổ chức thực hiện Dự án 513 trên địa bàn tỉnh, đến ngày 30/4/2015

14:06 25/09/2015

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 5238
Ngày 22/5/2015, Ban Chỉ đạo Dự án 513 tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức cuộc họp đánh giá về kết quả triển khai thực hiện Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” trên địa bàn tỉnh đến nay. Chủ trì hội nghị: Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Đ/c Châu Thị Thanh Hà, Giám đốc Sở Nội vụ báo cáo tình hình và kết quả

tổ chức thực hiện Dự án 513

Theo báo cáo của Sở Nội vụ, cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo thời gian qua với tinh thần tích cực chủ động. Ban chỉ đạo Dự án 513 đã triển khai thực hiện các khối lượng công việc đúng theo tiến độ kế hoạch đề ra cụ thể: Thu thập tư liệu, tài liệu, chuẩn bị vật tư, thiết bị; Nghiên cứu, đánh giá, xử lý tài liệu liên quan đến địa giới hành chính. Tiếp nhận bộ bản đồ địa giới hành chính trên nền bản đồ địa hình do Bộ Tài nguyên và Môi trường cung cấp. Rà soát, cập nhật, bổ sung các yếu tố trên bản gốc ngoại nghiệp lên bản số nội nghiệp, xác định các vị trí cần cắm mốc.Chuyển vẽ, cập nhật bổ sung đường địa giới hành chính, vị trí các mốc địa giới và các yếu tố địa lý có liên quan đến địa giới hành chính lên bản đồ địa giới hành chính. Thành lập bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính xã, phường, thị trấn ở tỷ lệ 1/2.000 và 1/10.000 trên giấy và dữ liệu bản đồ số trong Hệ tọa độ quốc gia Việt Nam VN-2000. Biên vẽ bản đồ nền tỷ lệ 1/25.000 phục vụ thành lập bản đồ địa giới hành chính cấp huyện, tỉnh. Đúc mốc, cắm bổ sung các mốc địa giới hành chính; khôi phục các mốc địa giới hành chính bị mất; sửa chữa các mốc địa giới hành chính bị hỏng, chưa phù hợp. Tổ chức kiểm tra, nghiệm thu công đoạn đúc mốc phục vụ cho công đoạn tiếp theo là chôn mốc, đo tọa độ mốc ĐGHC các cấp và xác định tọa độ các điểm đặc trưng trên đường ĐGHC các cấp theo quy định.

Tuy nhiên, qua quá trình rà soát và thực hiện có một số tuyến địa giới hành chính còn mâu thuẫn giữa thực tế quản lý và hồ sơ bản đồ địa giới hành chính, các tuyến địa giới hành chính bị biến dạng, phá dỡ do tác động trong quá trình đầu tư phát triển kinh tế-xã hội.

Kế hoạch thực hiện các công việc còn lại (từ tháng 5/2015 đến 12/2015):

Cắm mốc địa giới hành chính, thời gian thực hiện tháng 5/2015. Đo tọa độ và độ cao toàn bộ hệ thống mốc địa giới hành chính theo Hệ tọa độ Quốc gia VN-2000 bằng công nghệ định vị GPS, thời gian thực hiện tháng 5/2015. Thành lập bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính thành phố ở tỷ lệ 1/10.000, bản đồ địa giới hành chính các huyện ở tỷ lệ 1/25.000 trên giấy và dữ liệu bản đồ số trong Hệ tọa độ quốc gia Việt Nam VN-2000, thời gian thực hiện tháng 6/2015. Thành lập bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính cấp tỉnh tỷ lệ 1/50.000 trên giấy và dữ liệu bản đồ số trong Hệ tọa độ quốc gia Việt Nam VN-2000, thời gian thực hiện tháng 7/2015. Tổ chức để ký xác nhận pháp lý bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp theo quy định, thời gian thực hiện tháng 8-9/2015. Kiểm tra nghiệm thu hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp theo quy định của Dự án, thời gian thực hiện tháng 10/2015. Tổng kết và bàn giao sản phẩm, thời gian thực hiện tháng 11/2015.

 

Các thành viên tham dự cuộc họp có ý kiến tham gia kiến nghị, đề xuất.

Đ/c Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo và  kết luận cuộc họp.

        Trên cơ sở kiến nghị, đề xuất của các thành viên tham dự cuộc họp, đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh-Trưởng Ban chỉ đạo giao Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố giải quyết dứt điểm các tuyến địa giới hành chính chưa thống nhất còn mâu thuẫn giữa thực tế quản lý và hồ sơ bản đồ địa giới hành chính, tiếp tục triển khai thực hiện khối lượng công việc còn lại phấn đấu hoàn thành đúng theo tiến độ đã được phê duyệt trong năm 2015.
Nguồn trích dẫn: http://www.ninhthuan.gov.vn/

Liên kết website